kubovciakova-preklady

Vitajte na mojej webovej stránke!

Potrebujete vypracovať úradný, odborný, technický či bežný preklad a hľadáte kvalifikovaného prekladateľa? Chcete sa stretnúť so svojimi francúzskymi obchodnými partnermi, no chýba Vám podpora skúseného tlmočníka?

Ako tlmočníčka a prekladateľka v slobodnom povolaní s takmer dvadsaťročnými skúsenosťami poskytujem svoje služby firmám, štátnym orgánom, národným i nadnárodným inštitúciám, neziskovým organizáciám a súkromným osobám. Mojou snahou je vždy a za každých okolností vyjsť klientovi v ústrety, kompetentne, promptne a precízne preložiť či pretlmočiť dokument či akciu, rešpektujúc dôvernosť všetkých poskytnutých informácií. Som tu i pre Vás.

Milota Kubovčiaková

prekladateľka a tlmočníčka z/do francúzskeho a španielskeho jazyka

Pri svojej práci považujem za samozrejmosť:

Pohotovosť:

  • Okamžité prevzatie a potvrdenie zákazky
  • Kompletné, promptné a precízne spracovanie prekladu v stanovenom termíne
  • Expresné preklady bez príplatku

Profesionalita:

  • Kvalitné, terminologicky a štylisticky bezchybné preklady vypracované skúsenou, kvalifikovanou prekladateľkou
  • Skúsenosti, odborné znalosti a komunikačné zručnosti založené na takmer dvadsaťročnej praxi
  • Služby poskytované na Slovensku i v zahraničí

Etika:

  • Dodržiavanie mlčanlivosti a bezvýhradné rešpektovanie dôvernosti všetkých zverených informácií a podkladov
  • Plné pripojenie sa k etickému kódexu Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov