Kontakt / Cenová ponuka

Moje ceny vychádzajú zo sadzieb za prekladateľské a tlmočnícke služby odporúčaných Slovenskou asociáciou prekladateľov a tlmočníkov. Vzhľadom na jedinečnosť každého prekladu z hľadiska objemu, terminológie či technického spracovania  i vzhľadom na konkrétne podmienky tlmočenia však nie je možné stanoviť jednotný cenník.

diplom

Preto Vám rada vypracujem cenovú ponuku na konkrétny preklad či tlmočenie – rýchlo, kvalitne a bezpečne, rešpektujúc dôvernosť všetkých poskytnutých informácií.

Kontakt:

Mgr. Milota Kubovčiaková

súdna tlmočníčka – prekladateľka z francúzskeho jazyka

akreditovaná členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

Mobil: 00421 / 903 269 803

Pevná linka: 00421 / 34 62 42 188

E-mail: milota.kubovciak@prekladyfr.sk

milotaklub@pobox.sk

Skype: milota.kubo

Fakturačné údaje:

Mgr. Milota Kubovčiaková

Nám. 7. apríla 414/30

906 13 Brezová pod Bradlom

Č. živnost. registra:         303-3687

IČO:                                      40 468 321

DIČ:                                       1070023625