Referencie

  Svojou dôverou ma poctili:

 • Ministerstvo spravodlivosti SR – okresné a krajské súdy, prokuratúra
  - rozsudky, dožiadania, medzinárodná právna pomoc, súdne spisy, pojednávania, výsluchy...
 • Ministerstvo vnútra SR – okresné a krajské riaditeľstvá PZ, kancelária ministra
  – aktivity cezhraničnej spolupráce
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR – štrukturálne fondy a predvstupové nástroje
  - bilaterálne rokovania, prednášky, konferencie
 • Kancelária prezidenta Policajného zboru SR – vzdelávanie styčných dôstojníkov, cezhraničná spolupráca
 • Ministerstvo školstva Francúzskej republiky – projekt spolupráce stredoškolských učiteľov Francúzska a Slovenska v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania
 • PSA Peugeot Citroën Trnava –výroba automobilov
 • VINCI Concessions – stavba a prevádzka dopravných infraštruktúr a stavieb občianskej vybavenosti v rámci projektov verejno-súkromného partnerstva
 • ArcelorMittal – výroba a spracovanie ocele a hliníkových zvitkov
 • GDF SUEZ – energetika a komplexná správa nehnuteľností
 • VEOLIA – Dalkia – environmentálne služby, manažment vodohospodárskych služieb, odpadového hospodárstva a energetických služieb
 • Confédération de syndicats – zastupovanie a ochrana záujmov zamestnancov na európskej úrovni
 • Nitriansky samosprávny kraj – spolupráca s družobným regiónom Champagne-Ardenne
 • Streit Trnava – výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá, dodávateľ výrobcov automobilov
 • Lovu Zdar s.r.o. – časopis zo sveta poľovníctva, strelectva, kynológie
 • Elster s.r.o. – meracia technika, výroba plynomerov a regulátorov
 • Ronson Plastics s.r.o. – výroba plastových dielov pre automobilový a iný priemysel
 • River Park F&B s.r.o. – multifunkčné centrum
 • OMS s.r.o. – výroba priemyselných a dizajnových svietidiel, komplexné svetelné riešenia priestoru
 • Fiducia HR s.r.o. – komplexné personálne poradenstvo v oblasti výberu a rozvoja zamestnancov
 • Interwork s.r.o. – personálny leasing, dočasné zamestnávanie, vyhľadávanie zamestnancov
 • Poclain Hydraulics Slovakia s.r.o. – konštrukčná činnosť v oblasti hydraulických prvkov a systémov a inovatívnych technológií v oblasti hydrauliky
 • mnohé slovenské a zahraničné prekladateľské agentúry


 • „Naša spoločnosť spolupracuje s pani Milotou Kubovčiakovou už vyše desať rokov. Za ten čas preložila pre naše potreby desiatky dôležitých technických, ekonomických i právnických dokumentov, tlmočila množstvo najrôznejších podujatí a päť rokov sa podieľala na jazykovej príprave našich technických a riadiacich pracovníkov. Vždy sme sa stretli s vysoko profesionálnym prístupom, vysokou kvalitou prekladov a pripravenosťou okamžite reagovať často aj napriek dosť šibeničným termínom. Tieto pozitívne skúsenosti môžem potvrdiť aj v oblasti výučby francúzskeho jazyka, keďže Milota bola niekoľko mesiacov mojou lektorkou počas zdokonaľovacieho kurzu pred vyslaním na dlhodobý služobný pobyt do Francúzska.“  Ľubomír Kollár, PSA Peugeot Citroën Slovakia

 • „Našu spoluprácu s pani Kubovčiakovou vystihujú dve slová : dôvera a diskrétnosť. Pri každom transfere technológií potrebujeme jednak veľmi presné preklady, jednak pohotové a pritom diskrétne tlmočenie. Vďaka týmto odborným zručnostiam a zároveň výborným komunikačným schopnostiam sa pani Kubovčiaková stala skutočným partnerom, takým potrebným pre úspech našich projektov na medzinárodnej úrovni.“  Bruno METENIER, Éducation nationale française

 • „Odborné, technické i overené preklady, tlmočnícke akcie i jazykové kurzy, ktoré zabezpečuje Milota pre našich klientov, sú vždy veľmi vysoko hodnotené. Oceňujeme jej flexibilitu, promptné riešenie zákaziek, odbornú fundovanosť, ale i ľudskosť a trpezlivosť pri hľadaní optimálnych riešení.“  Jana Chynoradská, Harmony Academy

 • „S Milotou som pracoval jeden a pol rok v rámci budovania závodu PSA Trnava. V rámci školení slovenských technikov v oblasti elektrotechniky a automatizácie bola mojou tlmočníčkou. Jej úlohou bolo zároveň prekladať dokumenty ako pracovné zadania a správy. Milota pristupuje k svojej práci veľmi seriózne a jej veľmi výkonná. Spolupráca s ňou bola pre mňa naozajstným potešením.“  Jean-Pierre Picheny, Éducation nationale française

 • „Milota odvádza veľmi kvalitnú prácu a je schopná reagovať na množstvo požiadaviek vo veľmi krátkom čase. Jej najnovšie výtvory svedčia o jej prekladateľských kvalitách a čoraz vycibrenejších vedomostiach z oblasti práva.“  Jean-Paul Veber, oblastný riaditeľ v štátnej službe

 • „S pani Kubovčiakovou som vyše šesť rokov spolupracovala na výrobe časopisu pre poľovníkov. Každý mesiac doň prekladala niekoľko článkov z francúzštiny, neskôr aj zo španielčiny. Jej preklady mali vždy vysokú odbornú aj jazykovú úroveň. Mimoriadne oceňujem jej profesionalitu, dôkladnosť, presnosť, dodržiavanie dohodnutých termínov, ochotu a v neposlednom rade veľmi príjemný a priateľský prístup.“  Marianna Hrabinská, bývalá šéfredaktorka časopisu Lovu zdar!